توزیع کنندگان لارو زنده مگس سرباز بسته ای

لارو زنده مگس سرباز ماده پروتئینی است که در دهه اخیر در صنعت تولید خوراک دام و طیور در جهان مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ای پروتئین تا حدود زیادی بیماری

ادامه مطلب